Autorský zákon

Právní prohlášení

Internetová stránka www.kuppersbusch.eu slouží k prezentaci společnosti Teka – CZ s.r.o., která je jejich provozovatelem. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.kuppersbusch.eu osobami, které se k nim připojují (“uživatelé, smluvní partneři”). Tyto podmínky mohou být provozovatelem kdykoli jednostranně změněny. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Všechna autorská a průmyslová práva provozovatele, Teka – CZ s.r.o., a dalších subjektů k materiálům publikovaným na těchto stránkách jsou vyhrazena. Obsah internetové stránky www.kuppersbusch.eu je tedy duševním vlastnictvím jejího vlastníka, společnosti Teka – CZ s.r.o. nebo jeho dodavatelů.

Fyzické osoby mohou vytvářet kopie materiálů publikovaných na těchto stránkách a vytvářet tištěné kopie pouze pro osobní potřebu a za předpokladu, že nebudou pozměněny. Vytváření zrcadlových kopií těchto stránek je zakázáno. Rovněž je zakázáno materiály publikované na těchto stránkách kopírovat, distribuovat, vysílat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, reprodukovat, upravovat, překládat, resp. měnit jejich formát. Názvy konkrétních společností a produktů zde uvedených mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Všechny zde výslovně neuvedené práva jsou stejně vyhrazena.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek. Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno podle platných právních i trestněprávních předpisů. Informace zveřejněné na stránkách mohou obsahovat nepřesnosti. Provozovatel opravňuje jiné provozovatele jiných serverů k vytváření odkazů na tyto stránky, přičemž u těchto odkazů nesmějí být uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace o provozovateli, nebo prodejních střediscích, ani žádné informace, které by vytvářely mylný dojem o jejich produktech a službách.

Provozovatel je oprávněn kdykoli a jakkoli stránky měnit. Všechny webové stránky nebo služby v rámci www.kuppersbusch.eu nemusí být pokaždé dostupné a společnost Teka – CZ s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo chybějící informace na stránkách.

 

Děkujeme za pochopení.

S přáním hezkého dne,
Společnost Teka – CZ s.r.o.